Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Deze verkoopvoorwaarden ('Algemene voorwaarden') zijn van toepassing op elke aankoop door een gebruiker/persoon ('CLIENT') op de http://laboutiquedestoons.com website (hierna "SITE") van LA BOUTIQUE DES TOONS, EI geregistreerd in het LILLE Register of Trade and Companies
443 409 503 , met hoofdkantoor op 52 Pasteur Street 59200 TOURCOING,
Frankrijk Tel: 03 61 92 13 80,
Fax: 03 20 11 05 08,
e-mail: contact@laboutiquedestoons.com (hierna "VENDEUR").

Belangrijk
Elke bestelling geplaatst op de SITE impliceert noodzakelijkerwijs de volledige aanvaarding van de KLANT van deze koopvoorwaarden.

Artikel 1.     Definities

De volgende termen hebben de volgende betekenis in deze Algemene Voorwaarden:
 • "KLANT" : verwijst naar de medeaannemer van de VENDEUR, die garandeert dat de kwaliteit van de consument wordt bepaald, zoals gedefinieerd in de Franse wet en de jurisprudentie. Als zodanig is het uitdrukkelijk de bedoeling dat deze CLIËNT buiten elke normale of commerciële activiteit handelt.
 • "LEVERING" : verwijst naar de eerste presentatie van de PRODUITS die door de KLANT is besteld op het op het moment van de bestelling aangegeven afleveradres.
 • "PRODUCTEN" : verwijst naar alle producten die op de SITE beschikbaar zijn.
 • "GRONDGEBIED" : verwijst naar de Metropolitan FRANCE (met uitzondering van DOM/TOM).

Artikel 2.     Object

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop door de VENDEUR aan haar klanten van PRODUITS.

De KLANT is duidelijk geïnformeerd en erkent dat DE SITE gericht is op consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de commerciële dienst van de VENDEUR om te profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.

Artikel 3.     Aanvaarding van algemene voorwaarden

De KLANT verbindt zich ertoe de huidige Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren, alvorens over te gaan tot het betalen van een bestelling van PRODUITS die op de SITE is geplaatst.

Deze algemene voorwaarden worden onder aan elke SITE-pagina via een link vermeld en moeten worden geraadpleegd voordat u bestelt. De KLANT wordt uitgenodigd om zorgvuldig te lezen, te downloaden, de Algemene Voorwaarden af te drukken en een kopie te bewaren.

De VENDEUR adviseert de KLANT om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, de nieuwste versie van deze Voorwaarden die van toepassing zijn op een nieuwe productorder.

Door op de eerste knop te klikken om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede om de genoemde bestelling te bevestigen, erkent de KLANT dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.

Artikel 4.     Het kopen van producten op de site

Om een PRODUIT aan te schaffen, moet de CLIËNT ten minste 18 jaar oud zijn en over de wettelijke capaciteit beschikken of, als hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen rechtvaardigen.

De klant wordt gevraagd om identificerende informatie te verstrekken door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de SITE. Het teken geeft de vereiste velden aan die moeten worden ingevuld om de clientorder te laten verwerken door de VENDEUR. De klant kan op de SITE de status van zijn bestelling controleren. Levering tracking kan, indien nodig, worden gedaan met behulp van sommige vervoerders 'online tracking tools. De KLANT kan ook te allen tijde per e-mail, op het contact@laboutiquedestoons.com adres, contact opnemen met de verkoopafdeling van de VENDEUR om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.

De informatie die de KLANT tijdens een bestelling aan de VENDEUR verstrekt, moet volledig, accuraat en up-to-date zijn. De VENDEUR behoudt zich het recht voor om de KLANT te verzoeken op passende wijze zijn identiteit, geschiktheid en verstrekte informatie te bevestigen.

Artikel 5.     Opdrachten

         Artikel 5.1 Kenmerken van het product

De VENDEUR verbindt zich ertoe de essentiële kenmerken van PRODUITS (op de informatiebladen op de SITE) en de verplichte informatie die de CLIËNT moet ontvangen op grond van de toepasselijke wetgeving (in deze algemene voorwaarden) te presenteren.

De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie zorgvuldig te lezen alvorens op de SITE te bestellen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de site, zijn alle PRODUITS die door de VENDEUR worden verkocht nieuw en voldoen ze aan de huidige Europese wetgeving en toepasselijke normen in Frankrijk.

         Artikel 5.2.    Bestelprocedure

PRODUITS bestellingen worden direct op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de klant de onderstaande stappen volgen (houd er echter rekening mee dat, afhankelijk van de startpagina van de klant, de stappen enigszins kunnen verschillen).

                  5.2.1. Selectie van PRODUITS en aankoopopties

De KLANT zal de PRODUIT(s) van hun keuze moeten selecteren door op het betrokken product(en) te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra de PRODUIT is geselecteerd, wordt de PRODUIT in het CLIENT-mandje geplaatst. Deze laatste kan dan zoveel PRODUITS aan zijn mandje toevoegen als hij wil.

                  5.2.2. Orders

Zodra de PRODUITS zijn geselecteerd en in het mandje zijn geplaatst, moet de klant op het mandje klikken en controleren of de inhoud van zijn bestelling correct is. Als de KLANT dit nog niet heeft gedaan, wordt hem gevraagd zich te identificeren of zich te registreren.

Zodra de KLANT de inhoud van het mandje heeft gevalideerd en heeft geïdentificeerd/geregistreerd, wordt een automatisch ingevuld online formulier weergegeven, waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, leveringskosten worden samengevat.

De KLANT wordt gevraagd de inhoud van zijn bestelling te verifiëren (inclusief de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUITS, het factuuradres, de betaalmethode en de prijs) alvorens de inhoud ervan te valideren.

De KLANT kan dan doorgaan met het betalen voor PRODUITS volgens de instructies op de SITE en alle informatie verstrekken die nodig is voor de facturering en LIVRAISON van PRODUITS. Voor PRODUITS voor welke opties beschikbaar zijn, worden deze specifieke verwijzingen weergegeven wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. Eerdere bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is om de bestelling correct te verwerken.

De client moet ook de gekozen leveringsmethode selecteren.

                  5.2.3. Erkenning

Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt er een pagina op de site om de ontvangst van de clientorder te bevestigen. Een kopie van de bevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, mits het e-mailadres dat via het registratieformulier wordt opgegeven, correct is. .

De VENDEUR stuurt geen bevestiging van bestellingen per post of fax.

                  5.2.4. Facturering

Tijdens het bestelproces moet de KLANT de informatie invoeren die nodig is voor de facturering (het bord geeft de vereiste velden aan die moeten worden ingevuld om de CLIENT-order te laten verwerken door de VENDEUR).

In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot LIVRAISON, met name het exacte adres van LIVRAISON, alsmede eventuele toegangscode tot het LIVRAISON-adres vermelden.

De klant moet dan de gekozen betaalmethode opgeven.

Noch de order die de KLANT online vaststelt, noch de bevestiging van de bestelling die de VENDEUR per e-mail naar de KLANT stuurt, vormt een factuur. Ongeacht de gebruikte order- of betaalmethode ontvangt de KLANT de originele factuur bij de PRODUITS LIVRAISON, in het pakket.

         5.3. Besteldatum

De datum van de bestelling is de datum waarop de VENDEUR de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE vermelde termijnen lopen pas op die datum.

         5.4. Prijs

Voor alle PRODUITS vindt de KLANT op de SITE-prijzen alle in euro's weergegeven alle inclusief belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, met uitzondering van verpakking en geschenken, het adres van LIVRAISON en de gekozen vervoerder of wijze van vervoer).

Prijzen zijn inclusief btw,met name tegen het tarief dat op de besteldatum van kracht is. Elke wijziging in het toepasselijke tarief kan van invloed zijn op de prijs van PRODUITS vanaf de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt.

Het toepasselijke btw-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van de verkochte PRODUIT.

De prijzen voor VENDEUR-leveranciers kunnen worden gewijzigd. Als gevolg hiervan kunnen de op de SITE vermelde prijzen veranderen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in geval van aanbiedingen of speciale verkoop.

De getoonde prijzen zijn geldig, tenzij er een grove fout wordt gemaakt. De toepasselijke prijs is de prijs die op de SITE wordt weergegeven op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.

         5.5. Beschikbaarheid van producten

De onbeschikbaarheid van een PRODUIT staat in principe vermeld op de betreffende productpagina. Klanten kunnen ook door de VENDEUR op de hoogte worden gebracht van de herbevoorrading van een PRODUIT.

In ieder geval, indien de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het moment van de bestelling, verbindt de VENDEUR zich ertoe de KLANT onverwijld te informeren als de PRODUIT niet beschikbaar is.

De VENDEUR kan, op verzoek van de OPDRACHTGEVER:
Ofwel bieden om alle PRODUITS schip op hetzelfde moment zodra de out-of-stock PRODUITS weer beschikbaar zijn,

Ofwel een gedeeltelijke verzending van de PRODUITS in eerste instantie beschikbaar stellen, en vervolgens de verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere PRODUITS beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen worden gemaakt,

Ofwel bieden een alternatieve PRODUIT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, geaccepteerd door de klant.

Als de KLANT besluit zijn bestelling voor niet-beschikbare PRODUITS te annuleren, ontvangt hij binnen 30 dagen na betaling een terugbetaling van alle betaalde bedragen voor de PRODUITS.

Artikel 6.     Recht van intrekking

De voorwaarden van het recht om in te trekken zijn opgenomen in de sectie "Voorwaarden van de uitoefening van het recht van intrekking," beschikbaar in Aanhangsel 1 toegankelijk onderaan elke sitepagina via de CGV-link.

Artikel 7.     Betaling

         7.1. Manieren om te betalen

De KLANT kan zijn PRODUITS online betalen op de SITE volgens de middelen die de VENDEUR aanbiedt.

De KLANT verzekert de VENDEUR dat hij over alle benodigde vergunningen beschikt om het gekozen betaalmiddel te gebruiken.

De VENDEUR zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens die online worden verzonden als onderdeel van de online betaling op de site te waarborgen.

Als zodanig wordt gespecificeerd dat alle betalingsgegevens die op de SITE worden verstrekt, naar de SITE-bank worden doorgestuurd en niet op de SITE worden verwerkt.
         7.2. Betalingsdatum


In het geval van een enkele betaling met een creditcard wordt de KLANTEN-rekening afgeschreven zodra de productorder op de SITE wordt geplaatst.

In het geval van gedeeltelijke LIVRAISON wordt het totale bedrag op zijn vroegst bij verzending van de KLANT-rekening afgeschreven. Als de KLANT besluit zijn bestelling voor niet-beschikbare PRODUITS te annuleren, wordt de terugbetaling gedaan overeenkomstig artikel 5.5, laatste alinea van artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden.

         7.3. Vertraging of weigering van betaling

Als de bank weigert een kaart of andere betaalmiddelen in rekening te brengen, moet de KLANT contact opnemen met de VENDEUR Customer Service om de bestelling via andere geldige betaalmiddelen te kunnen betalen.

In het geval dat, om welke reden dan ook, oppositie, weigering of anderszins, de overdracht van de geldstroom die door de KLANT verschuldigd is onmogelijk blijkt, zal de bestelling worden geannuleerd en de verkoop automatisch worden beëindigd.

Artikel 8.     Bewijs en archief

Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro TTC wordt door de VENDEUR gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig artikel L. 134-2 van de Consumentencode.

De VENDEUR stemt ermee in deze informatie te archiveren om transacties te volgen en een kopie van het contract te produceren op verzoek van de KLANT.

In geval van een geschil zal de VENDEUR de mogelijkheid hebben om te bewijzen dat zijn elektronische volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie garandeert.

Artikel 9.    Eigendomsoverdracht

De VENDEUR blijft eigenaar van de PRODUITS geleverd totdat ze volledig betaald worden door de KLANT.

De bovenstaande bepalingen beletten niet dat de overdracht aan de KLANT, op het moment van ontvangst door de klant, of door een door hem aangewezen derde, behalve de vervoerder, het risico van verlies of schade van de PRODUITS waarop de eigendomsreserve van toepassing is, en het risico van schade die zij kunnen veroorzaken.

Artikel 10.     Levering

De voorwaarden van de productlevering zijn vastgelegd in het "leveringsbeleid" Aanhangsel 2 toegankelijk onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Artikel 11.     Verpakking

PRODUITS zal worden verpakt volgens de huidige transportnormen om maximale bescherming voor PRODUITS tijdens de LIVRAISON te garanderen. CLIËNTEN verbinden zich ertoe bij de terugkeer van PRODUITS onder de voorwaarden van aanhangsel 1 - de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht aan dezelfde normen te voldoen.

Artikel 12.     Garanties

         12.1. Nalevingsgarantie
Artikel L.211-4 van de Consumentencode "De verkoper is verplicht om een aan contracten conforme eigendom te leveren en reageert op eventuele tekortkomingen in de naleving die op het moment van uitgifte bestaan. Het richt zich ook op nalevingsfouten die voortvloeien uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer deze door het contract onder haar hoede is gesteld of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »

Artikel L.211-5 van de Consumentencode Om aan het contract te voldoen, moet de accommodatie:

(1) Geschikt zijn voor het gewoonlijk verwachte gebruik van een soortgelijke eigenschap en, indien nodig:

- overeenkomen met de door de verkoper gegeven omschrijving en beschikken over de kwaliteiten die de verkoper aan de koper heeft aangeboden in de vorm van een monster of model;

- de kwaliteiten te presenteren die een koper rechtmatig kan verwachten, gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

(2) Of de door de partijen omschreven kenmerken of specifiek zijn voor een speciaal gebruik van de koper, die bij de verkoper wordt aangevoerd en die de verkoper heeft aanvaard, presenteren.


De VENDEUR is vereist om een conforme PRODUIT te leveren die specifiek is voor het verwachte gebruik van een soortgelijke eigenschap en overeenkomt met de beschrijving op de SITE. Deze naleving gaat er ook van uit dat de PRODUIT de kwaliteiten heeft die een koper rechtmatig kan verwachten in het licht van openbare verklaringen van de VENDEUR, ook in advertenties en etikettering.

In dit verband is de VENDEUR waarschijnlijk verantwoordelijk voor bestaande nalevingsfouten in de uitgifte en niet-naleving als gevolg van de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer deze onder haar hoede is geplaatst of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

De actie die voortvloeit uit de niet-naleving wordt voorgeschreven door twee (2) jaar na de uitgifte van de PRODUIT. (Artikel L.211-12 van de Consumentenwet)

In het geval van een niet-naleving kan de KLANT naar keuze om vervanging of reparatie van de PRODUIT verzoeken. Als de kosten van het kiezen van de CLIENT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere optie, gezien de waarde van de PRODUIT of de grootte van de wanbetaling, kan de VENDEUR een terugbetaling doen, zonder de door de CLIENT gekozen optie te volgen.

Indien een vervanging of reparatie niet mogelijk is, verbindt de VENDEUR zich ertoe de prijs van de PRODUIT binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde PRODUIT en in ruil voor de verwijzing van de PRODUIT door de KLANT naar het volgende adres 52 Rue Pasteur 59200 TOURCOING terug te sturen.

Ten slotte is de klant vrijgesteld van het melden van bewijs van het bestaan van de niet-naleving van het product gedurende 2 jaar na de uitgifte van het onroerend goed.

Er wordt gespecificeerd dat deze wettelijke garantie van naleving onafhankelijk van de eventuele commerciële garantie op PRODUITS van toepassing is.

         12.2. Garantie van verborgen gebreken

De VENDEUR is gebonden aan de garantie vanwege de verborgen gebreken van de verkochte PRODUIT waardoor deze ongeschikt is voor het doel waarvoor zij bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de CLIËNT deze niet zou hebben verworven, of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven, indien zij deze had gekend. (Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek)

Deze garantie stelt de KLANT die het bestaan van een verborgen defect kan bewijzen in staat om te kiezen tussen de terugbetaling van de prijs van de PRODUIT als deze wordt geretourneerd en de terugbetaling van een deel van zijn prijs, indien de PRODUIT niet wordt geretourneerd.

Indien een vervanging of reparatie niet mogelijk is, verbindt de VENDEUR zich ertoe de prijs van de PRODUIT binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde PRODUIT en in ruil voor de verwijzing van de PRODUIT door de KLANT naar het volgende adres 52 Rue Pasteur 59200 TOURCOING terug te sturen. De vordering als gevolg van de gebreken moet door de CLIËNT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het defect. (Artikel 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek)

Artikel 13.     Verantwoordelijkheid

De VENDEUR kan in geen geval worden aangehouden in geval van niet-naprestatie of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de CLIËNT kunnen worden toegerekend, vooral wanneer de bestelling in beslag wordt genomen.

De VENDEUR kan niet aansprakelijk worden gesteld of geacht hier te hebben gefaald voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en rechtbanken.

Verder wordt gespecificeerd dat de VENDEUR geen controle heeft over websites die direct of indirect aan SITE zijn gekoppeld. Zij sluit derhalve de aansprakelijkheid voor de daar gepubliceerde informatie uit. Links naar websites van derden worden alleen als indicatie verstrekt en er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de inhoud ervan.

Artikel 14.     Beleid


De VENDEUR verzamelt persoonsgegevens over haar klanten op de SITE, onder meer via cookies. CLIENTS kunnen cookies uitschakelen door de instructies van hun browser op te volgen.

De door de VENDEUR verzamelde gegevens worden gebruikt om bestellingen op de SITE te verwerken, het KLANT-account te beheren, orders te analyseren en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, commerciële prospectiebrieven, nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen te verzenden, tenzij de KLANT dergelijke berichten niet langer van de VENDEUR wenst te ontvangen.

De gegevens van de CLIËNT worden door de VENDEUR vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met zijn verklaring aan de CNIL, met het oog op de uitvoering, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.

CLIENTS kunnen zich op elk moment afmelden door toegang te krijgen tot hun account of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel wordt verstrekt aan de onderkant die elke aanbieding per e-mail ontvangt.

De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedeeld met de VENDEUR-dienstverleners die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VENDEUR de namen en contactgegevens van haar KLANTEN aan haar handelspartners overdragen, mits zij hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de SITE.

De VENDEUR zal klanten specifiek vragen of zij hun persoonsgegevens openbaar willen maken. KLANTEN kunnen op elk moment van gedachten veranderen op de SITE of door contact op te nemen met de VENDEUR.

VENDEUR kan haar klanten ook vragen of zij commerciële verzoeken van haar partners willen ontvangen.

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatisering van bestanden en vrijheden geniet de CLIËNT het recht op toegang, rectificatie, oppositie (om legitieme redenen) en het verwijderen van haar persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door te mailen: contact@laboutiquedestoons.com door een brief te sturen naar 52 Rue Pasteur 59200 TOURCOING.

Er wordt aangegeven dat de klant zijn identiteit moet kunnen rechtvaardigen, hetzij door een ID te scannen, hetzij door de VENDEUR een fotokopie van zijn identiteitsbewijs te sturen.
Indien de klant dat wenst, kan hij zich inschrijven op de oppositielijst van de telefonische aanpak op de website van Bloctel op: http://www.bloctel.gouv.fr/

Artikel 15.     Vorderingen

De VENDEUR biedt de KLANT een "Customer Telephone Service" op 03 61 92 13 80 (geen toeslagnummer).

Elke schriftelijke klacht van de klant moet worden doorgestuurd naar 52 Pasteur Street 59200 TOURCOING.

Artikel 16.     Intellectuele eigendom

Alle visuele en audio-elementen van SITE, inclusief de onderliggende gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of octrooirecht.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VENDEUR. Iedereen die een website publiceert en een directe hyperlink naar de site wil maken, moet schriftelijk toestemming vragen aan de VENDEUR.

Deze vergunning van de VENDEUR zal niet definitief worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VENDEUR worden verwijderd. Hyperlinks naar SITE die gebruik maken van technieken zoals framing of in-line koppelingen zijn ten strengste verboden.

Artikel 17.     Geldigheid van de algemene voorwaarden

Elke wijziging in de geldende wet- of regelgeving of een beslissing van een bevoegde rechter die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig maakt, kan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden beïnvloeden. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt klanten op geen enkele manier om deze Algemene Voorwaarden te negeren.

Alle voorwaarden die hier niet uitdrukkelijk aan de orde komen, zullen worden geregeld in overeenstemming met het gebruik van de retailsector voor ondernemingen met hoofdkantoor in Frankrijk.

Artikel 18.     Algemene voorwaarden wijzigen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op SITE, zolang SITE online beschikbaar is.

De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VENDEUR worden gewijzigd en bijgewerkt. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van de bestelling.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op PRODUITS die al zijn gekocht.

Artikel 19.     Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en relaties tussen de CLIËNT en de VENDEUR vallen onder het Franse recht.

In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

Voordat echter een beroep wordt gedaan op de arbitrale of staatsrechter, heeft onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw de voorkeur om tot een minnelijke schikking te komen in geval van een conflict met betrekking tot dit contract, met inbegrip van de geldigheid ervan.

De partij die het onderhandelingsproces wil uitvoeren, moet de andere partij in een aanbevolen brief op de hoogte brengen van de elementen van het geschil. Indien de partijen na een periode van vijftien (15) dagen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het geschil voorgelegd aan de hieronder aangewezen bevoegde rechter.

Gedurende het hele onderhandelingsproces en tot de uitkomst ervan verbieden de partijen zichzelf om juridische stappen te ondernemen tegen elkaar en voor het conflict waarover wordt onderhandeld. Bij uitzondering mogen de partijen de zaak voorleggen aan de rechtbank van de referenten of een verzoek tot een verzoek tot een verzoek indienen. Een eventuele vordering voor het gerecht van de referenten of de tenuitvoerlegging van een procedure op verzoek leidt niet tot afstand van de clausule van minnelijke regeling, tenzij zij uitdrukkelijk tegengewerkt.

AANHANGSEL 1

HOE HET RECHT OM ZICH TERUG TE TREKKEN WORDT UITGEOEFEND
Intrekkingsprincipe

De cliënt heeft in beginsel het recht om de PRODUIT terug te geven aan de VENDEUR of aan een door laatstgenoemde aangewezen persoon, zonder buitensporige vertraging, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bekendmaking van zijn besluit tot intrekking, tenzij de VENDEUR voorstelt de PRODUIT zelf terug te vorderen.

Intrekkenstijd

De wachttijd verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag dat de KLANT, of een andere derde partij dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, fysiek het bezit neemt van de PRODUIT.

In het geval dat de KLANT meerdere PRODUITS heeft besteld via één bestelling, wat resulteert in meerdere LIVRAISONS (of in het geval van een bestelling voor één PRODUIT die in meerdere batches wordt geleverd), vervalt de intrekkingsperiode veertien (14) kalenderdagen na de dag dat de KLANT, of een andere derde dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, fysiek in bezit komt van de laatste geleverde PRODUIT.

Kennisgeving van het recht op intrekking

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de CLIËNT zijn besluit om zich uit deze overeenkomst terug te trekken mededelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan: 52 Rue Pasteur 59200 TOURCOING of contact@laboutiquedestoons.com.

Hij kan ook gebruik maken van het onderstaande formulier:
FORMULIER INTREKKEN
Onder de aandacht van [O] ('CO-SALE coördinaten')

Vendeur's telefoonnummer:
VENDEUR faxnummer:
Vendeur's e-mailadres:

Ik hierhein u op de hoogte van mijn intrekking van het contract voor de verkoop van de PRODUIT hieronder:

PRODUCTreferentie
Factuurnummer:
Het nummer van de aankooporder:
- Bestelde de [']/ontvangen op de
- Gebruikte betalingsmethode:
- de naam van de klant en, indien nodig, de ontvanger van de bestelling:
- KLANTADRES:
- Afleveradres:
- Handtekening van de klant (behalve in geval van e-mailtransmissie)
- Datum


Om aan de wachttijd te kunnen voldoen, dient de CLIËNT zijn mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de wachttijd in te dienen.

Effecten van intrekking

In geval van intrekking door de KLANT verbindt de VENDEUR zich ertoe alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, zonder buitensporige vertraging terug te betalen en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag dat de VENDEUR op de hoogte wordt gesteld van de bereidheid van de KLANT om in te trekken.

De VENDEUR zal de terugbetaling doen met dezelfde betaalmiddelen die de KLANT voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de KLANT uitdrukkelijk op een andere manier akkoord gaat, zal deze terugbetaling in ieder geval niet resulteren in een vergoeding voor de klant.

De VENDEUR kan de terugbetaling uitstellen totdat de woning is ontvangen of totdat de KLANT een bewijs heeft geleverd van de verzending van de accommodatie, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is.

Retourvoorwaarden

De KLANT moet, zonder buitensporige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de bekendmaking van zijn besluit om zich terug te trekken uit dit contract, het pand teruggeven aan: 52 rue Pasteur 59200 TOURCOING.

Deze termijn wordt geacht te zijn gehaald als de klant de woning retourneert voordat de periode van 14 dagen verstrijkt.

Retourkosten

De klant zal moeten betalen voor de directe kosten van de terugkeer van het pand.

Staat van het teruggegegegeven pand

De PRODUIT moet worden geretourneerd volgens de bepalingen van de VENDEUR en alle geleverde accessoires bevatten.

De klant is alleen aansprakelijk voor de afschrijving van het onroerend goed als gevolg van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van deze PRODUIT vast te stellen. Met andere woorden, de klant heeft de mogelijkheid om de PRODUIT te testen, maar zijn verantwoordelijkheid kan worden genomen als hij andere manipulaties uitvoert dan nodig is.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende veronderstellingen:
 • Levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt
 • Levering van goederen gemaakt volgens klantspecificaties of duidelijk op maat
 • Het leveren van goederen die kunnen verslechteren of snel vergaan
 • Het verstrekken van verzegelde audio- of video-opnamen of software die na levering zijn onverzegeld
 • Krant, tijdschrift, tijdschrift (behalve abonnementscontract)
 • Het aanbieden van niet-residentiële accommodatiediensten, vervoer van goederen, autoverhuur, catering of vrijetijdsdiensten indien het aanbod een specifieke datum of uitvoeringsperiode biedt
 • Levering van goederen die naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere goederen
 • Leveringen van verzegelde goederen die om gezondheidsbescherming of hygiëneredenen niet kunnen worden geretourneerd en die door de KLANT na de LIVRAISON zijn onverzegeld
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen op het tijdstip van de sluiting van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhangt van schommelingen op de markt buiten de controle van de VENDEUR
 • Het verstrekken van onverzegelde digitale inhoud als de uitvoering begon met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die ook erkende dat hij zo zijn recht op intrekking zal verliezen
 • contracten die op een openbare veiling worden gesloten

AANHANGSEL 2

LEVERINGSBELEID

Leveringsgebied

De voorgestelde PRODUITS worden geleverd aan de landen die u worden aangeboden.

PRODUITS worden verzonden naar (naar) het afleveradres dat de klant tijdens het bestelproces heeft aangegeven.

Verzendtijd

De deadlines voor het opstellen van een order en vervolgens het opstellen van de factuur, voordat PRODUITS op voorraad worden verzonden, worden vermeld op de SITE. Deze termijnen worden gedefinieerd als weekends of feestdagen.

Een e-mailbericht wordt automatisch naar de KLANT verzonden op het moment van verzending van de PRODUITS, mits het e-mailadres in het registratieformulier juist is.

Vertragingen - Leveringskosten

Tijdens het bestelproces vertelt VENDEUR de KLANT de mogelijke levertijden en formules voor de aangekochte PRODUITS.

Verzendkosten worden berekend op basis van de wijze van levering. Het bedrag van deze kosten zal verschuldigd zijn door de KLANT in aanvulling op de prijs van de GEKOCHTE PRODUITS.

Details van de levertijden en kosten worden op de SITE beschreven.

LIVRAISON termen

Het pakket wordt aan de klant gegeven voor ondertekening en op vertoon van een IDENTITEITSBEWIJS.

In geval van afwezigheid wordt een doorgangsbericht overgelaten aan de klant, zodat hij zijn pakket in zijn postkantoor kan ophalen.

LIVRAISON problemen

De klant wordt op de hoogte gebracht van de leveringsdatum die is vastgesteld op het moment dat hij de vervoerder kiest, aan het einde van het online bestelproces, voordat de bestelling wordt bevestigd.

Er wordt aangegeven dat de leveringen zullen worden gedaan binnen maximaal dertig (30) dagen. Indien dit niet het gevolg is, moet de KLANT de VENDEUR opdracht geven om binnen een redelijke termijn te leveren en indien deze niet binnen die tijd wordt geleverd, kan hij het contract beëindigen.

De VENDEUR zal, zonder buitensporige vertraging na ontvangst van de beëindigingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag terugbetalen dat is betaald voor de produits, inclusief belastingen en leveringskosten, volgens dezelfde betaalmethode die door de KLANT wordt gebruikt om de PRODUITS te kopen.

De VENDEUR is verantwoordelijk totdat het product aan de KLANT wordt geleverd. Er wordt aan herinnerd dat de klant drie (3) dagen heeft om de vervoerder op de hoogte te stellen van de gedeeltelijke schade of verliezen die tijdens de levering zijn waargenomen.